Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Selskapsrett

Selskapsrett er et fagfelt som grenser mot en rekke andre rettsområder, gjerne konsentrert rundt den rettslige reguleringen av små og store selskap. 

 Adv. Helland har lang erfaring fra etablering og drift av små og mellomstore selskap. Han har også erfaring som konsernadvokat i større selskapsgrupperinger. Helland kan gi råd om valg av selskapsform, utarbeide selskapsdokumenter og registrere selskapet ditt. 

I forbindelse med selskapsregisrering vil vi også orientere om regnskap- og revisjonsplikt, registrerig i MVA - registeret og rapportering til offentlige myndigheter. 

Våre tjenester: