Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Kontraktsrett

Problemstillingene i kontraktsretten er i hovedsak knyttet til spørsmål om partene har inngått en bindende avtale, og hvis ja, hvilke plikter og rettigheter som følger av avtalen.

Vi inngår kontrakter på en rekke livsområder, fra salg av arbeidskraft til kjøp av bil.Vi gir noe vi kan unnvære for å få noe vi trenger. Arbeidskraft mot lønn, penger mot bil.

For å sikre at begge parter har en felles oppfatning av hvilke ytelser som skal leveres, anbefales alltid at forutsetningene for avtaleinngåelsen nedtegnes i et skriftlig kontraktsdokument.

I Norge har vi en stor grad av avtalefrihet, selv om det på noen områder er lovregler som begrenser avtalefriheten. Ved forbrukerkjøp utenfor selgers faste utsalgssted har for eksempel kjøper rett il å heve kjøpet innenfor en gitt tidsperiode. Dette er særlig aktuelt ved kjøp på nettet.

Våre tjenester: