Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Fast eiendoms rettsforhold

Rettsspørsmål knyttet til fast eiendom.

Rettsområdet vi kaller "Fast eiendoms rettsforhold" omfatter tema som fastleggelse av eiendomers grenser, offentlig regulering av fast eiendom, hevd, servitutter, sameie og naborettslige spørsmål. Fellesnevneren er fast eiendom: Avgjørelser i disse sakene følger eiendommen, ikke den som eier eiendommen når avgjørelsen treffes. Eksempler: Rett til bruk av vei over naboeiendom, rett til bruk av gangsti, rett til parkering på annen mans grunn osv. 

Etablerte rettigheter som følger eiendommen kaller vi ofte tinglige rettigheter, for å skille dem fra obligatoriske rettigheter. Eiendomsretten er for eksempel en tinglig rettighet, mens retten til å kreve skjøte på en eiendom du eier er en obligatorisk rettighet. Dette får betydning i flere relasjoner. Eksempelvis vil ikke eiendomsretten foreldes, mens retten til å kreve skjøte på eiendommen foreldes etter Foreldelsesloven. Det er bare obligatoriske krav som er gjenstand for foreldelse.

Avkklaring av usikre forhold rundt fast eiendom er viktig for å sikre fornuftig forvaltning av eiendommene og for å unngå konflikter mellom naboer.

Våre tjenester: