Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Erstatningsrett

Erstatningsrett omhandler vilkårene for å kreve økonomisk erstatning for påført tap eller skade.

Erstatningsretten omhandler både skade på ting og skade på person. 

Har noen med forsett eller gjennom uforsiktig adferd påført andre en skade som fører til et økonomisk tap, skal det økonomiske tapet skaden fører med seg erstattes av den som forårsaket skaden.

Erstatningsretten gir regler for vurdering av ansvarsgrunnlag og sammenhengen mellom en påstått ansvarsbetingende handling og skadelittes økonomiske tap. Målet er at skadelitte skal stilles i samme økonomiske situasjon som han ville vært uten skade. 

Retten til å kreve erstatning er dels begrunnet i et reparasjonshensyn, dels i en tro på at risikoen for å måtte dekke andres tap gjør at vi opptrer med større forsiktighet.

 

Våre tjenester: