Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Bygg- og entrepriserett

En gren av kontraktsretten

Bygg- og entrepriserett involverer en rekke fag. Arkitekter, ingeniører, jurister og en lang rekke håntverksfag. Forholdet til myndighetene må avklkares, finansiering må sikres, byggeprosjekt må konkretiseres, det må utarbeides tegninger og inngås kontrakter mellom byggherre og leverandører. Listen er ikke uttømmende.

Kontrakter kan inngås med en totalentreprenør som tar ansvar for alle involverte fag (totalentreprise), eller det kan inngås kontrakter med hvert fag for seg (delt entreprise). Velges den siste varianten, fordrer det god evne og kapasitet til prosjektstyring hos byggherren.

I et prosjekt som går over flere år, slik entreprisebrosjekt ofte gjør, er det normalt at uventede situasjoner oppstår. Kontrakten skal ha avsnitt som angir hvordan slike uventede situasjoner skal løses. Jo klarere og bedre kontrakten er formulert, jo mindre blir risikoen for at uenighet ender i konflikt.

Kontrakter i norske byggeprosjekter vil oftest baseres på standardkontrakter utarbeidet for den entrepriseformen byggherren vil benytte.

Våre tjenester: