Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Arbeidsrett

Forholdet mellom kollektiv og individuell arbeidsrett

I arbeidsretten skilles det mellom kollektiv og individuell arbeidsrett. Den kollektive arbeidsretten omhandler forholdet mellom arbedsgiversiden og arbeidstakersiden som grupper, mens den individuelle arbeidsretten retter seg mot den enkelte arbeiders forhold til sin arbeidsgiver. Den viktigste loven på området er Arbeidsmijøloven.

Lovverket suppleres av avtaler inngått mellom partene i arbeidslivet, som Hovedavtalen og fagrelevante tariffavtaler. Permitteringsadgangen er for eksempel forankret i Hovedavtalen, mens retten til dagpenger under permittering er lovbestemt. Selv om Hoveavtalen er ment for medlemmer av henholdsvis arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, vil bestemmelsene i stor grad bli tillagt vekt i en konflikt mellom uorganiserte bedrifter og arbeidstakere.

Det som reguleres i den kollektive arbeidsretten gir individuelle rettigheter og plikter for den enkelte arbeidsgiver og arbeidstaker.

 

Våre tjenester: