Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Kjøpsrett

Kjøpsrett er reglene om kjøpers og selgers rettigheter og forpliktelser innenfor inngåtte avtaler om kjøp.

Når en part vil overføre en formuesgode, oftest en ting, til en annen mot en økonomisk godtgjørelse, inngås en kjøpsavtale. Kjøpsavtaler kan inngås mellom næringsdrivende, mellom private eller mellom en næringsdrivende og en privatperson. I det siste tilfellet snakker vi oftest om et forbrukerkjøp.

Når vi vurderer kjøpers og selgers rettigheter og forpliktelser gjør vi det på bakgrunn av en kjøpsavtale som forutsettes gyldig inngått. Trekkes gyldigheten av selve avtalen i tvil, beveger vi oss inn i kontraktsretten.

Våre tjenester: