Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Tilbake til oversikt

Vannkraftentreprise

Bygging av nytt eller rehabilitering av gammelt vannkraftverk.

Norge har lange tradisjoner for vannkraftutbygging. Vannkraft gir ren energi, med en effektivitetsgrad som kun overgås av atomkraft. Norske selskap bygger vannkraftanlegg i alle deler av verden, gjerne i samarbeid med leverandører fra andre land. 

Advokat Helland har bidratt med kontraktshåndtering i en rekke vannkraftprosjekter, både innenlands og i andre deler av verden. Han har deltatt i tilbudsfasen, i kontraktsforhandlinger, i gjennomføringsfasen og ved diskusjoner knytte til avslutning av prosjektene.

Helland har håndtert saker i Norge, andre europeiske stater, Tyrkia, Fillipinene og Pakistan.  Han har håndtert kontrakter i Sør Amerika og afrikanske land. Arbeidet har gitt svært god innsikt i vannkraftindustrien.

Advokat Helland kan med sin erfaring bistå både byggherre- og leverandørsiden i vannkraftprosjekt.

Kontakt