Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Tilbake til oversikt

Tingskade

Erstatning for ting som blir skadet.

Vi er ofte flinkere til å forsikre tingene våre enn personene vi har ansvaret for. Det gjelder både næringsdrivende og private. Når ting blir skadet, vil vi derfor henvende oss til forsikringsselskapet fremfor å rette et krav mot skadevolder.

Finnes det et klart ansvarsgrunnlag, vil forsikringsselskapet noen ganger velge å rette et krav mot skadevolder for å få dekket sitt utlegg. Det kaller vi et regresskrav. Vurderingen av om forsikringsselskapet skal få medhold i sitt krav er den samme som den ville vært om det var skadelitte selv som fremsatte kravet. 

Dersom tingen ikke er forsrikret, kan skadelitte selv kreve erstatning fra skadevolder. 

Kontakt