Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Tilbake til oversikt

Tilvirkningskjøp.

Kjøp av ting som skal lages.

Kjøpsloven omhandler både ferdigproduserte ting og ting som skal lages/tilvirkes. Reglene for håndtering av reklamasjoner er forskjellige for de to typene kjøp.

For tilvirkningskjøp vil selve kontraktsteksten få stor betydning i en eventuell konflikt mellom selger og kjøper. Det er i kontrakten kjøper skal gjøre klart hva det er han vil ha laget, og selger skal definere tidspunkt for innbetaling av kjøpesummen. Kontrakten må også klargjøre tidspunkt for levering og hvilke konsekvenser det skal ha om det leveres for sent. 

Advokat Helland kan bistå partene i alle faser av et byggeprosjekt.

Kontakt