Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Tilbake til oversikt

Søknad om offentlig tillatelse

Et forvaltningsvedtak er offte svar på en søknad om offentlig tillatelse til ulike tiltak.

Utfallet av en søknad om offentlig tillatelse vil kunne avhenge av at alle relevante momenter er kommet frem. Er du usikker, kan vi hjelpe med utforming av søknaden.

Dette gjelder enten det er søknad om stønad fra NAV, søknad til kommunens byggesaksavdeling eller søknad til andre etater.

En godt begrunnet og dokumentert søknad letter saksbehandlingen for forvaltningsorganet og gir større sansynlighet for et positivt svar.

Kontakt