Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Tilbake til oversikt

Permittering

Adgangen til midlertidig permittering.

Det er prinippiell enighet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden om at permittering er et godt alternativ til oppsigelse dersom det er grunn til å tro at behovet for bemanningsreduksjon er midlertidig. Adgangen til å permittere er derfor tatt inn i Hovedavtalen mellom NHO og LO.

Poenget med permittering er at den permitterte forventes å få tilbake jobben etter en begrenset tidsperiode. Det løper derfor ikke en oppsigelsestid, kun en kort arbeidsgiverperiode før NAV utbetaler dagpenger. Dersom bemanningsreduksjonen blir permanent, skal den parmitterte sies opp med vanlig oppsigelsestid. I oppsigelsestiden skal det betales vanlig lønn.

Det er en rekke vilkår som skal oppfylles før permittering iverksettes, som kollektiv informasjon til ansatte, diskusjon med ansattes organisasjoner om hvilke grupper/personer som skal permitteres og individuell informasjon til den enkelte som vurderes permittert.I en vanskelig situasjon for bedriften er samarbeidet med de ansatte svært viktig.  

Den enkelte arbeidstaker som permitteres kan prøve gyldigheten av permitteringen på individuelt grunnlag.

Advokat Helland har representert både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i permitteringsprosesser, og bidrar gjerne med sin erfaring og kunnskap for å sikre en god prosess og unngå konflikter i en vanskelig situasjon for bedriften.

 

Kontakt