Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Tilbake til oversikt

Nedbemanning

Oppsigelse begrunnet i bedriftens forhold.

Enhver bedrift er avhengig av å ha en aktivitet som fyller arbeidsdagen til de ansatte med inntektsgivende arbeid. Det er denne aktiviteten som skal sikre de ansattes lønn. Synker aktiviteten, kan det være behov for å redusere antallet ansatte for å sikre driften.

Selv om det hører til bedriftens styringsrett å beslutte eventuell nedbemanning, skal prosessen gjennomføres i samarbeid med de ansatte gjennom deres tillitsvalgte. Gjennomføres prosessen korrekt, unngås opprivende konflikter mellom ledelse og ansatte. 

Vi har god erfaring i gjennomføring av nedbemanningsprosesser og deltar gjerne i hele prosessen fra informasjon til ansatte, diskusjoner med tillitsvalgte, sette kriterier for valg av personer som skal sies opp, skriving av oppsigelsesbrev og oppfølging av ansatte som mister arbeidet.

Kontakt