Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Tilbake til oversikt

Konsortiumavtaler

Avtale der selvstendige selskap påtar seg et felles ansvar for en samlet leveranse

Ofte ønsker en byggherre ferrest mulig leverandører å forholde seg til. For at eksempelvis en norsk leverandør skal kunne gi anbud på levering av turbiner til et kraftverk, må han i slike tilfeller aliere seg med en leverandør av generatorer. For at slik felles tilbud skal kunne gis, må partene først inngå en avtale seg imellom som fordeler ansvar og risiko relatert til partenes del av leveransene. Deretter legges det inn et felles anbud som forhåpentlig fører til en avtale mellom konsortiet og byggherren, dersom det felles tilbudet blir akseptert. 

Advokat Helland har bred erfaring fra håndtering av konsortieavtaler.

Kontakt