Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Tilbake til oversikt

Klage på forvaltningsvedtak

Forvaltningsvedtak kan påklages.

Et enkeltvedtak truffet av et forvaltningsorgan er oftest basert på de opplysninger som ble presentert i grunnlaget for en søknad. Opplysningene er vurdert utfra gjeldende lovbestemmelser, forskrifter og tidligere praksis. Mener du at vedtaket er feil, kan vedtaket påklages.

Før det leveres klage, for eksempel på en avslått søknad, vil vi gå igjennom begrunnelsen for vedtaket og høre hvilke momenter du mener ikke er tillagt tilstrekkelig vekt. Vi vil vurdere vedtaket opp mot de regler som gjelder for enkeltvedtak på området og gi råd med hensyn til muligheten for å vinne frem med en klage.

Kontakt