Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Tilbake til oversikt

Kjøp av bolig

Både nye hus og eldre boligeiendommer kan være beheftet med feil og mangler som gir rett til retting, prisavslag eller erstatning. Likevel: Ikke alle feil og mangler gir grunnlag for prisavslag.

Bolighandel reguleres av en egen lov: Lov om avhendig av fast eiendom (Avhendingsloven).

De fleste kjøpekontrakter har med en paragraf som overfører risikoen for skjulte feil og mangler fra selger til kjøper. Likevel kan selger være ansvarlig for feil kjøper ikke var oppmerksom på når avtalen ble inngått. Kjøper kan da kreve kompensasjon i form av prisavslag og erstatning. Prisavslaget skal i prinsippet dekke utbedringskostnaden ved raparasjon av feilen.

Dersom selger var like uvitende om mangelen som kjøper, er det kun dersom feilen er vesentlig at kjøper kan kreve prisavslag. Feilen må representere en kvalitativ mangel ved bolighuset, for eksempel byggearbeid som ikke er utført etter de krav som normalt settes til byggteknisk standard. I tillegg må kostnaden ved utbedring av mangelen være betydelig i forhold til kjøpesummen. Høyesterett har lagt til grunn en utbedringskostnad opp mot 6 % av kjøpesummen før vesentlighetskravet anses oppfyllt, litt avhengig av hvilken type feil det gjelder. Ved feil relatert til utett tak eller andre vesentlige byggningstekniske mangler som krever utbedring for at huset ikke skal forringes, har langt lavere forhåndstall vært lagt til grunn. 

Advokat Helland har med sin bakgrunn fra entrepriserett og eiendomsomsetning svært godt grunnlag for håndtering av tvister knyttet til mangler ved solgt bolig. 

Kontakt