Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Tilbake til oversikt

Jordskifteretten

Jordskiftedomstolene er særdomstoler som behandler saker som gjelder rettigheter og bruk av fast eiendom.

Alle som eier en eiendom eller har en varig bruksrett, og som har problemer med sin eiendom, kan kreve sak for Jordskiftedomstolen i et forsøk på å få løst problemene etter reglene i jordskifteloven. Slike saker behandles av Jordskiftedomstolene. Dette gjelder særlig spørsmål relatert til grensefastsetting og retten til tjenlig bruk av eiendommen.

Andre spørsmål, som gyldigheten av avtaler om eiendomsoverføring eller om bruksrett til vei, eller avtale om rett til å føre rør til vann eller kabler over naboens eiendom, kan like gjerne føres for de ordinære domstoler. 

 

Kontakt