Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Tilbake til oversikt

Forbrukerkjøp

Vern av forbrukers interesser.

Forbruker defineres vanligvis som en fysisk person som kjøper en vare eller en tjeneste utenfor næringsvirksomhet eller yrke, der tingen eller tjenesten hovedsakelig er til privat bruk. 

Dersom en forbruker inngår en kjøpsavtale med en næringsdrivende, inngås et forbrukerkjøp. Slike kjøp har et sterkere vern enn kjøp mellom næringsdrivende eller kjøp mellom private, fordi det er en ubalanse i styrkeforholdet mellom partene.

Forbrukertvister kan klages inn til Forbrukerrådet. Oppnås ikke enighet, kan saken sendes over til Forbrukertvistutvalget, En avgjørelse i Forbrukertvistutvalget får virkning som en dom.

Kontakt