Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Tilbake til oversikt

ENK eller AS?

Valg av selskapsform

Ved oppstart av ny virksomhet, oppstår spørsmålet om valg av selskapsform.

Et aksjeselskap er et uansvarlig selskap, der eier ikke hefter for selskapets forpliktelser utover egenkapitalen han/hun har lagt inn. Blir en ansatt akseeier syk, kan det heves sykepenger etter utløpet av arbeidsgiverperioden. På den annen side betales det arbeidsgiveravgift ved lønnsutbetaling, slik at den samlede skattebelastningen for eier (skatt på regnskapsmessig overskudd, arbeidsgiveravgift og personskatt) blir høy dersom hele overskuddet tas ut som lønn. Dersom deler av overskuddet skal ligge igjen i selskapet, blir skatten lavere enn den ville vært i et enkeltmannsforetak. Punktene foran er ikke uttømmende.

Vi vil gjerne informere om fordeler og ulemper relatert til valg av selskapsform for en virksomhet med få ansatte.

Kontakt