Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Tilbake til oversikt

Eierskifteforsikring

Forsikring som skal dekke selgers ansvar for skjulte feil og mangler ved solgt boligeiendom.

En eierskifteforsikring tegnet av selger er en ansvarsforsikring. Det betyr at forsikringsselskapet bare dekker mangelen dersom selger etter avhendingsloven er ansvarlig for mangelen. Samtidig betyr det at forsikringsselskapet skal dekke skaden uavhengig av om kjøper har tegnet egen forsikring som dekker samme forhold. Selgers ansvar faller ikke bort om kjøper tegner forsikring.

Forsikringsselskapet kan saksøkes direkte. Gjøres dette, kan selskapet kreve at selger trekkes inn som saksøkt i samme sak. Det gjøres regelmessig.

Advokat Helland har god erfaring fra håndtering av saker knyttet til eierskifteforsikring. Selv om eierskifteforsikringsselskapet ofte er svært rask til å avslå reklamasjonskravet, løses de fleste saker i minnelighet etter en tids diskusjon.

 

Kontakt