Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Tilbake til oversikt

Boligbygging

Kontrakt for kjøp av bolig som skal oppføres er en entreprisekontrakt.

Enten du har tomt selv og inngår avtale med et firma om å oppføre en bolig på tomten, eller du kjøper en bolig som selges før den er oppført, inngår du en entreprisekontrakt.

Dersom du som privatperson inngår avtale om oppføring av ny bolig, regnes du som forbruker. Avtalen med entreprenøren (selgeren) reguleres da av "Bustadoppføringslova". Avtalevilkår som gir forbrukeren dårligere vilkår enn loven gir anvisning på, er ugyldige. Loven omfatter både eneboliger, boliger i sameie og boliger i borettslag.

Kontrakten vil avvike fra en standard kjøpekontrakt for ferdigoppført boligeiendom, fordi det er en rekke andre forhold som må hensyntas. Du må få en klar beskrivelse av hvordan boligen skal utstyres, hvilke kvaliteter som skal benyttes og, ikke minst, når boligen skal overtas. Hva skal konsekvensen være om byggingen blir forsinket? Du må avklare hvem som har ansvaret for uforutsette problemer som dukker opp i byggeprosessen. Hvem skal dekke utgifter som ikke dekkes av leveransebeskrivelsen? Du må sikre den delen av kjøpesummen som legges inn før overtagelse, og du må sikre at entreprenøren/boligselger kan betale for utførelse av reklamasjoner. osv.

Advokat Helland kan bidra i alle faser av et byggeprosjekt. Han har bred erfaring som rådgiver for både entreprenør og boligkjøper.

Kontakt