Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Tilbake til oversikt

Ansvarsforsikring

Forsikring av risiko for å påføre andre en skade

Enhver bedrift som driver en utadrettet virksomhet har en risiko for å påføre andre en skade som fører til et økonomisk tap. Alle næringsdrivende bør derfor tegne en ansvarsforsikring som dekker den økonomiske konsekvensen av det ansvaret bedriften kan kokmme i.

Advokat Helland har lang erfaring fra oppdrag relatert til ansvarsforsikring, både gjennom ansettelse i forsikringsselskaps ansvarsavdeling, arbeid med utarbeiding av forsikringsvilkår, ansettelse som konsernadvokat og gjennom sin praksis som privatpraktiserende advokat.

Kontakt