Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Tilbake til oversikt

Aksjonæravtaler

Aksjonæravtaler inngås for å unngå fremtidig konflikt om forhold knyttet til forholdet mellom aksjonærene.

Vedtektene i et aksjeselskap er et offentlig registrert dokument, mens en aksjonæravtale er en avtale som forblir konfidensiell så lenge aksjonærene ønsker det. Det er vanlig å inngå en aksjonæravtale når to eller flere parter vil starte en virksomhet sammen, og drive den i form av et aksjeselskap.

Kan aksjene selgers fritt, eller skal de fordeles likt mellom gjenværende aksjonærer? Har aksjonærene plikt il å overta aksjene til en aksjonær som vil avslutte samarbeidet? Har gjenlevende aksjonærer rett til å overta aksjene etter en aksjeeier som dør? hvordan skal aksjene verdsettes dersom de ikke skal selges fritt? Er det spesielle forhold knytet til aksjonærenes virksomhet utenfor selskapet?

Det anbefales at aksjonæravtale inngås samtidig med signering av selskapsdokumenter. 

 

Kontakt