Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Hva koster det?

Hva koster det?

Det koster ikke noe å ta kontakt: Første time der vi sammen vurderer behovet for advokathjelp er gratis.

Etter første time vil salæret i hovedsak bli beregnet etter medgått tid. Kontorets timepris varierer etter sakstype og sakens kompleksitet. For tiden varierer timeprisen mellom 1 400 kr. og 2 400 kr. I tillegg kommer MVA. Timepris for oppdraget oppgis ved oppstart. Ved salæravregning oppgis medgått tid, og hva tiden er brukt til.

Det kan være vanskelig å anslå totalkostnaden for et oppdrag ved oppstart, fordi den i stor grad avhenger av hvilken reaksjon vi får fra motparten når vi henvender oss. Ofte kan det være fornuftig å sette et tak på kostnadene, slik at vi foretar en ny vurdering av status når taket nås. Ved et løpende oppdrag vil medgått tid bli fakturert månedlig.

For private vil advokatregningen ofte være dekket av rettshjelpdelen av forsikring på eiendom, innbo, bil, MC osv. I slike tilfeller vil det være en egenandel som må betales, hoveddelen av salæret dekkes av forsikringen. Det er likevel viktig å huske at idømte sakskostnader ved tap i en rettssak vanligvis ikke dekkes av forsikringen.

Selskapsstiftelse og eventuell utforming av aksjonæravtaler gjøres til fast pris. Kostnaden dekkes vanligvis av det nystartede selskapet.